Beroendebehandling Utomlands

Drog, alkoholism och andra beroendeframkallande beteenden

Ett internationellt nätverk av frivilligorganisationer specialiserad på beroendebehandling

Dianova är ett internationellt nätverk som består av föreningar och stiftelser verksamma i Amerika, Europa, Asien och Afrika. Genom olika program och interventioner som rör hälsa, sociala och humanitära frågor bidrar Dianovas medlemsorganisationer till individers, samhällens och organisationers utveckling.

Dianova International har rådgivande status i Förenta Nationernas råd för ekonomiska och sociala frågor (Ecosoc), är registrerad som civilsamhällsorganisation hos De amerikanska staternas organisation (OAS) och är officiell partner till FN-organet Unesco.

 

Dianova Sverige | Behandlingshem Missbruk i Spanien och Portugal

Dianova Sverige verkar utifrån Dianova Internationals grundläggande värderingar och principer. Vi tror att nätverksarbete är en av de bästa strategierna för att nå resultat inom våra aktivitetsområden. Under de senaste 40 åren har vi genom Dianovas nätverk skaffat oss en betydande erfarenhet från hela världen när det gäller beroendeproblematik, ungdom och jämställdhet.

Dianova Sveriges bidrag gäller inte bara Sverige utan även andra länder i norra Europa, där vårt nätverk inte är representerat. Vi vill gärna tro att det svenska bidraget kan hjälpa människor från hela världen. Därför är vi måna om att främja ett nära samarbete inte bara mellan organisationer i Dianovas nätverk utan också med individer och organisationer som delar våra ideal och principer.

Besök Dianova International och Dianova Portugal för ytterligare information.

 

Internationellt erkända missbruk behandlingshem

Dianovas behandlingshem i Portugal och Spanien är inriktade på att hjälpa människor att övervinna beroendeproblem av olika slag såsom narkotika och alkoholberoende, spelmissbruk och problematisk internetanvändning. Vår personal har lång erfarenhet av beroendebehandling. Över 15 000 människor har under de senaste 30 åren genomgått behandling hos oss med goda resultat.

 

Individuellt anpassade missbruk behandlingsprogram på engelska

Vårt program för beroendebehandling fokuserar på var och ens individuella behov och bygger på kognitiv beteendeterapi (KBT) med ett biopsykosocialt perspektiv. Genom denna metod försöker vi göra individen medveten om sin beroendeproblematik.

Klicka här för mer information om våra program

1)     Rehabilitering vid narkotikaberoende

2)     Behandling av alkoholberoende

3)     Rehabilitering vid andra typer av beroendeproblematik

Vi erbjuder följande tjänster och aktiviteter:

Ø  Psykoterapi

Ø  Medicinsk och psykiatrisk uppföljning

Ø  Gruppterapi

Ø  Individuell terapi

Ø  Kommunikation, empati och socialt samspel tränas individuellt och i grupp i syfte att förbättra förmågan att klara olika situationer i vardagen och i arbetslivet

Ø  Kultur- och fritidsaktiviteter

Ø  Sport och hälsa

Avsikten är att klienten under behandlingen ska:

1.       utveckla nya lärandeprocesser

2.      stärka sin självkänsla

3.      utveckla förmågan till ansvarskänsla

4.      och bättre självkontroll, samt utveckla egna resurser och förmåga att hantera problem.

Kombinationen av terapeutiska tekniker, utbildningsinsatser och mellanmänskliga relationer skapar en miljö som underlättar tillfrisknande från beroende.

Vi tar emot klienter från hela världen. Vårdavgiften kan betalas privat, av en privat sjukförsäkring eller av socialtjänsten. EU/EES-medborgare har också rätt enligt EU-direktiv 2011/24/EU om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård att få planerad vård i ett annat EU-land, inbegripet behandling för alkoholberoende eller annat beroende. Försäkringskassan handlägger ansökningar om utlandsvård. Kontakta oss för mer information.

 

Missbruk behandlingshem utomlands

Portugal

Kontakt:
Dianova Portugal - Quinta das Lapas:
2565-517 Monte Redondo - Torres Vedras

Tel: 
+351 261 312 300

E-mail:

 

Skype:

admissions@dianova.pt

 

Website:

https://dianova.pt/en/treatment-rehab/whydianova/

Information

Behandlingshemmet är omgivet av 10 hektar naturskönt landskap och ligger cirka 40 minuters bilfärd från Lissabons internationella flygplats. De lantliga omgivningarna ger det lugn som behövs för att man ostört ska kunna fokusera på behandling och tillfrisknande.

 

Program

·         Terapeutiskt samhälle för vuxna klienter.

·         Social träning och yrkesvägledning.

·         Eftervård med återfallsprevention och uppföljning.

 

Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001.

Spanien

Kontakt:
Dianova Spain - Can Parellada

Urbanització Can Julí, Carrer dels Àngels, s/n, 08480 L'Ametlla del Vallès, Barcelona, Espanha

Tel:

+34 938 44 61 93

E-mail:

www.dianova.es

Information

Behandlingshemmet Can Parellada är inhyst i en katalansk bondgård från 1700-talet, 25 km från Barcelona och 12 km från Granollers.

Den familjära lantliga miljön underlättar för deltagarna att fokusera på behandlingen samtidigt som närheten till Barcelona och Granollers ger ett stort och varierat utbud av fritidssysselsättning och utbildning, m.m.

Program

·         Terapeutiskt samhälle för vuxna med beroendeproblematik.

·         Behandlingshem med terapeutiska och pedagogiska program för unga med beroende och missbruksproblem.

·         Återanpassningsprogram för unga.

·         Eftervårdsprogram med återfallsprevention och uppföljning.