Välkommen till Dianova Sverige

Främjande av innovation och Social Förändring

Dianova har lediga behandlingsplatser i Portugal och Spanien


Dianova Sverige erbjuder ett unikt beroende behandlingsprogram i Portugal och Spainen i terapeutiska samhällen. Förberedelserna – utvärdering och motiverande samtal – görs i Sverige. Att komma bort från missbrukarmiljön hjälper klienten att ta tag i och bearbeta sina problem på ett avkopplande och inspirerande sätt. Behandlingen utomlands erbjuder också ett möte med en ny kultur, vilket bidrar till den personliga utvecklingen. Behandlingsprogrammet på engelska möjliggör en kombination av individuella och gruppbaserade tjänster, med syftet att förbättra klientens fysiska, psykologiska och sociala tillstånd.

Uppdrag

Utveckla åtgärder och program som aktivt bidrar till personlig självständighet och social integration

Mönstret för missbruk och beroende har förändrats genom åren och är i dag ett problem som är integrerat i alla delar av samhället. Dianova erbjuder en behandling som är anpassad till de behov som de människor har, som söker hjälp hos oss.

Kontakt

Vision

Med rätt hjälp kan alla hitta inre resurser för att uppnå personlig utveckling och integration