Målgrupper

o Män och kvinnor från 18 år med alkohol- och/eller drogproblematik
o Vi erbjuder individer med substitutionsbehandling en psykosocial träning med mål att nå en strukturerad vardag. Vissa med substitutionsbehandling lever kvar i ett utanförskap och saknar rätta verktyg för att hantera vardagen på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. Vi vänder oss också till personer med sidomissbruk och till dem som vill avsluta sin substitutionsbehandling.
o Individer som behöver bli drogfria inför en neuropsykiatrisk undersökning eller behöver extra stöd vid introducering av ADHD-medicinering.