Studier

På Dianova Sveriges initiativ genomförde Avdelningen för psykologi vid Lunds Universitet en studie på 72 individer som deltagit I Dianovas verksamhet. Studien påbörjades 2005 och var möjlig att genomföra tack vare arbetet i fält av Johanna Crabo och Maja Gradowska, som en del av deras avslutande psykologiavhandling, under handledning av Dr. Mats Fridell, professor i klinisk psykologi och psykoterapeut, samt med finansiellt stöd från den svenska "Mobilisering mot Narkotika"-byrån och Dianova Sverige.
Läs hela studien (pdf -dokument) länken är: http://www.dianovasverige.org/images/pdf/dianova-sweden%20follow-up.pdf