Terapeutiska samhällen

Terapeutiska samhällen används inom beroendevården som en behandlingsform där man anser att missbruket är ett problem som berör flera områden i en människas liv. Dianovas terapeutiska samhällen erbjuder en drogfri miljö där vardagen i sig själv är metoden genom vilken förändring och utveckling stimuleras.
De fungerar som ett ledmotiv genom den pedagogiska och terapeutiska processen och innebär att klienten måste förhålla sig till frågor som: Hur kan jag organisera mitt liv? Vilka är mina normer och värderingar? Hur ser jag på mig själv? Hur fungerar jag i ett socialt sammanhang? Hur behandlar jag andra och hur vill jag att andra skall behandla mig? Hur hittar jag motivationen till förändring?
»Dianovas övertygelse är att med rätt hjälp är varje person kapabel att, inom sig själv, hitta de verktyg som är nödvändiga för personlig utveckling och social integration.«
Mönstret för missbruk och beroende har förändrats genom åren och är i dag ett problem som är integrerat i alla delar av samhället. Dianova erbjuder en behandling som är anpassad till de behov som de människor som söker hjälp hos oss har.