Behandling för vuxna med alkohol- och drogmissbruk

Dianova Sverige erbjuder ett unikt vårdprogram för missbruksbehandling för vuxna med alkohol- och/eller drogmissbruk. Behandlingsprogrammet består av flera faser. Från det viktiga ögonblick då klienten bestämmer sig för att sluta med droger och ansöka om vård, genom de olika faserna av rehabiliteringsprocessen och tills personen återigen är integrerad I samhället.

Behandlingen äger rum utomlands, utanför Sverige. Detta underlättar borttagandet av den gamla missbrukarmiljön för klienten, vilket är nyckeln till att kunna fortsätta vara drogfri.

Genom att till exempel välja Quinta das Lapas Rehab Centre i Portugal, innebär en behandling som fungerar och avskiljdhet på 10 tunnland av exklusiv, lugn och inspirerande landsbygd i en miljö där klienter kan komma ifrån sina kaotiska livsstilar och kan fokusera på sin återhämtning. Centret har 30 års erfarenhet och kunskap från över 5 000 behandlade klienter, är godkänt av hälsomyndigheter, experter och ur vetenskaplig synpunkt samt har ett dygnet runt team av professionell personal. Klientnöjdheten ligger på 100%, varje klient är viktig för oss både under och efter behandlingen och vi utvecklas ständigt.

Vårt mål är att ge våra klienter den behandling och de verktyg som behövs för att säkerställa långsiktig nykterhet, i fina omgivningar med avskiljdhet och diskretion. Vi erbjuder intensiva personliga program som följer KBT-terapi, erbjuder medicinsk behandling, psykiskt stöd och andra kompletterande terapier.