Historia

Fram till år 2000

Dianova startade sina akriviteter i Sverige år 1997, då ett kontor öppnades på Ringvägen i Stockholm. Under våren 1999 flyttades verksamheten i Stockholm till sin nuvarande adress på Katarina Bangata 70. 

2000-talet

Blandmissbruket ökar kraftigt, samtidigt som uppfattningen om narkotikamissbruk
utvecklas, termen beroende blir allt vanligare. Det börjar också hänvisas mer till missbrukarnas beteende än till de substanser de använder, där även alkohol och tobak innefattas.
I moderniseringsprocessen anpassar organisationen ständigt sitt utbud av tjänster till de nya trender som växer fram.
I december 2002 organiserades det första forumet för utbyte av ”best practice” inom behandling av missbruk. Deltog gjorde representanter för 14 medlemsorganisationer av Dianova International: dessa var de första stegen inom Dianovanätverket.
2003 utvidgar Dianova Sverige sin verksamhet och öppnar ett kontor på Sevedsplan i Malmö för att ta emot inskrivningar och förbättra nätverksarbetet.

Idag

Inom organisationen ligger fokus på att förbättra och vidga program och aktiviteter som leder till personlig utveckling. Vi fortsätter att arbeta med prevention inom alkohol och narkotika, behandling av beroendeproblematik, har ett starkt engagemang för utbildning och insatser för personlig utveckling för ungdomar som befinner sig i riskzonen, insatser och hjälp för hemlösa samt mottagningar för utsatta människor.