Dianovas aktiviteter i Sverige och internationellt

Dianovas aktiviteter är i ständig utveckling. För närvarande består de av 4 huvudområden: utvärdering, behandling, utbildning och social integration: 
Utvärdering och diagnos genom motiverande intervjuer och hjälp till behandling på center utomlands
- Behandlingshem med inriktning på terapeutiska samhällen som bedriver avgiftning och behandling för vuxna med alkohol- och/eller drogmissbruk.
- Behandlings-, nedtrappnings- och substitutionsprogram.
- Utbildnings- och stödprogram för ungdomar i riskzonen (beteende- och skolproblematik, cannabis missbruk, etc.)
- Program för våldsutsatta kvinnor med barn och beroendeproblematik.
- Boende och sociala återanpassningsprogram för utsatta människor, såsom gatubarn, utnyttjade kvinnor och hemlösa.
- Motivationsprogram, återfallsprevention och andra rådgivande program och aktiviteter.
- Utbildning för gatubarn.
- Program i personlig utveckling för barn och unga.
- Boenden för sociala integrationsprogram för utsatta riskgrupper, såsom gatubarn, misshandlade kvinnor och hemlösa.