Detta är Dianova

Dianova Sverige är en ideell förening med huvudkontor I Stockholm som registrerades år 2001 och arbetar med hälsa, sociala och humanitära frågor.

Dianova Sverige ingår i Dianova Internationals nätverk, vilket återfinns på flera kontinenter: Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika och Asien, och erbjuder hälsoinriktad rehabilitering för missbrukare (alkohol och droger mm) samt andra sociala och humanitära program.

Uppdrag

Utveckla åtgärder och program som aktivt bidrar till personlig självständighet och social integration.

Vår Vision

Vårt samhälle behöver hantera många sociala utmaningar såsom bristande utbildning, våld och beroendeproblematik. Dianovas mål baseras på övertygelsen om att varje person med rätt stöd har förmågan att hitta de nödvändiga resurserna inom sig för att lyckas med sin spersonliga utveckling och sociala integration.

Våra Värderingar

Vårt etiska ramverk och våra gemensamma grundvärderingar är baserade på:

- Engagemang

- Solidaritet

- Tolerans

- Internationalism

Dessa fyra värderingar utgör grunden för Dianovas handlinsprinciper. Dessa värderingar överförs i handlingar som syftar till att främja :

- På en individuell nivå: ömsesidig hjälp och egenhjälp, självförtroende och återintegrering i samhället.

- På kollektiv nivå: civilt engagemang för att främja hälsa och livskvalitet och bidra till människors och samhällens utveckling och upplyftandet av människan som en nyckelfaktor för en hållbar och balanserad utveckling inom de ekonomiska, sociala och miljömässiga områdena.