Chile

Dianova Chile ägnar sig åt att stödja personer med alkohol eller annat missbruk, genom förebyggande insatser, rehabilitering och sociala integrationsprogram. Dianovas personal består av multidisciplinära team av professionella, experter, och personer som har gått igenom behandlingsprocessen.
För mer information, se www.dianova.cl