Dianova International

Dianova är en internationell NGO (non-governmental organization) som består av stiftelser och organisationer som arbetar på 3 kontinenter. Dianovas nätverk bidrar till utveckling för individer, samhällen och organisationer genom olika program och initiativ inom sociala och humanitära områden.
För mer information, se www.dianova.ngo