Kanada

Dianova Kanada etablerades 1989 och är en ideell organisation som arbetar för att stödja samhällets mest utsatta grupper. Målet med både missbruksbehandling – vårdboende och öppenvård – och sociala boendeformer med samhällets stöd är att hjälpa människor att uppnå ökat självförtroende.
Aktiviteterna som genomförs av Dianova Kanada består av: inskrivning, utvärderings- och vidareremittering (Montreal), missbruksprogram på center (Terrebonne), socialt boende med samhällsstöd (Montreal) och en enhet som specialiserar sig på vård av personer med Autismspektrumstörningar (ASD).

För mer information, se www.dianova.ca