Nicaragua

Dianovastiftelsen i Nicaragua utvecklar sociala aktiviteter och kooperativa utvecklingsprojekt riktade mot fattiga och unga i riskzon genom program för utbildning, missbruksprevention och samhällsutveckling. För att uppnå sitt mål använder sig stiftelsen av Esther del Río-Las Marías Educational Centre, ansluten sedan 2010 med UNESCO’s Associated Schools Project Network. Utöver detta driver stiftelsen Europeo Hotel i Managua, vars avkastning används till finansiering av sociala projekt.

För mer information se www.dianovanicaragua.org.ni