Spanien

Dianova Spanien driver ett närverk av fyra centra som erbjuder utbildnings- och therapeutiska program för vuxna med missbruksproblem och ungdomar med beteendestörningar.
Dianova Spanien driver även gatuutbildningar och experimentella utbildningsprogram, liksom program för familjer.

För mer information se www.dianova.es