Uruguay

Dianovastiftelsen i Uruguay är en ideell organisation som utvecklar sociala program och utbildningsprogram för att hjälpa personer med beroenden av alkohol eller andra droger och deras familjer.
Dianovas program är baserade på integrerad vård som möjliggör bemötandet av de behov och de förväntningar som klienterna och deras familjer har. Programmen genomförs på Casa Melilla residential centre och Rondeau outpatient centre (Montevideo).

För mer information se www.dianovauruguay.org