USA

Dianova USA är en ideell organisation med 501 (c) 3-status, vars huvudaktiviteter, i samarbete med Dianova International, fokuserar på påverkansarbete inom områden såsom missbruk, egenmakt för kvinnor, invandring och hållbar utveckling. Dianova USA ägnar sig också åt att samla in pengar för att utveckla sociala project inom Dianovas nätverk.

Dianovas delegation i New York
År 2014, signerade Dianova USA och Dianova International en partnerskapsöverenskommelse för att etablera en delegation i New York city. Genom denna delegation har våra representanter haft möjlighet att delta vid möten med FN och Organization of American States (OAS), inneha en mer aktiv och synlig roll I olika NGO kommittéer och förstärka vår påverkanskapacitet i Amerika. Dessutom ägnar sig delegationen i New York åt att samla in pengar till projekt utvecklade av Dianovas nätverk.
I september 2015, efter undertecknandet at samarbetsavtalet med United Methodist Church, ställdes ett kontor till Dianovas förfogande i New York city, med gångavstånd till FN-högkvarteret. En person anställdes år 2015 för att utveckla följande aktiviteter:
• Deltagande i kommittéer där vi är representerade: NGO Committee on the Status of Women, New York (NGO CSW / NY) och NGO Committee on Migration (NGO COM);
• Genomförandet av ett sidoevent vid den 59:e sessionen av Commission on the Status of Women (CSW59) och publiceringen av ett skriftligt uttalande innan den 60:e sessionen som kommissionen höll;
• Deltagande i många möten och debatter för förberedelserna av UNGASS 2016, Styrelsen för CoNGO, Global Forum on health and development of women;
• Deltagande vid många möten i Washington DC: CICAD (OAS) och intervjuer med representanter för Inter-American Development Bank (IDB);
• Analys av sponsorskap och finansieringsmöjligheter för projekt eller sociala program utvecklade av Dianovas nätverk och upprättandet av en lista av potentiella filantropiska institutioner.