Dianovas nätverk

Dianova är en internationell ideell förening som består av icke vinstdrivande stiftelser och organisationer som bedriver verksamhet på fyra kontinenter. Dianovas nätverk bidrar till utvecklingen av människor, samhällen och organisationer genom olika program och aktiviteter inom sociala och humanitära områden.

Dianova International har speciell rådgivande status till Ekonomiska och Sociala kommittéen inom FN (ECOSOC), och är registererad civil organisation i OAS, Organization of American States samt en officiell partner till UNESCO.

Våra medlemmar är icke vinstdrivande, oberoende organisationer som arbetar för utvecklingen av innovativa initiativ och program inom områdena missbruksbehandling och förebyggande arbete, utbildning, unga samt social och samhällelig utveckling.

Läs mer om varje medlem nedan:
Dianova International
Dianova Chile
Dianova Spanien
Dianova Italien
Dianova Nicaragua
Dianova USA
Dianova Uruguay
Dianova Portugal
Društvo Up Slovenien
SPYM Indien
Ray of Hope Pakistan
Slum Child Foundation Kenya